Double click to edit
Chihuahua Rotumääritelmä
Alkuperämaa: Meksiko
Ryhmä: 9
FCI:n numero: 218
Hyväksytty: FCI 15.9.2010
SKL-FKK 1.11.2010
Käyttötarkoitus: Seurakoira.
FCI:N luokitus: Ryhmä 9 seurakoirat ja kääpiökoirat
Alaryhmä 6 chihuahuat.
Käyttökoetulosta ei vaadita.

Lyhyt historiaosuus
Chihuahuaa pidetään maailman pienimpänä koirarotuna. Se on saanut nimensä
Meksikon suurimman osavaltion mukaan.
Rodun oletetaan kehittyneen tolteekki-intiaanien pyydystämistä ja kesyttämistä
villeistä koirista. Alueen kaupunkiarkkitehtuurissa on käytetty koristeina
patsaita, jotka esittävät Tulassa eläneitä pieniä “techichi”-kääpiökoiria ja jotka
muistuttavat suuresti tämän päivän chihuahuaa.

Yleisvaikutelma
Tiivisrakenteinen. Erittäin tärkeitä ominaispiirteitä ovat omenanmuotoinen kallo
ja kohtalaisen pitkä, hyvin korkea-asentoinen häntä, joka on joko kaarella tai
puoliympyränä hännänpään osoittaessa lannetta kohti.

Tärkeitä mittasuhteita
Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi. Lähes neliömäinen runko on
toivottava etenkin uroksilla. Nartut voivat olla rungoltaan hieman pitempiä.

Käyttäytyminen ja luonne
Nopealiikkeinen, valpas, eloisa ja hyvin rohkea.

Pää
Kallo on hyvin pyöristynyt ja omenanmuotoinen, mikä on rodun
erityispiirre.
Otsapenger on selväpiirteisen jyrkkä, korkea ja leveä, otsa kaareutuu
kuonon tyvestä ylöspäin.
Kirsun kaikki värit ovat sallittuja. Kohtalaisen lyhyt ja hieman ylöspäin
kääntynyt.
Kuono on lyhyt ja sivulta katsottuna suora, tyvestään leveä ja kirsua
kohti kapeneva.
Huulet ovat kuivat ja tiiviit.
Posket erottuvat vain hieman ja ovat hyvin kuivat.
Leuat / purenta: Leikkaava tai tasapurenta. Ylä- ja alapurenta ja
kaikki leukojen epämuodostumat ovat vakavia virheitä.
Silmät ovat suuret ja pyöreähköt, eivät ulkonevat
Korvat suuret, pystyt, leveäasentoiset ja kaukana toisistaan. Tyvestään
leveät, kapenevat vähitellen kohti hieman pyöristynyttä kärkeä.
Levossa korvat asettuvat 45° kulmaan pystysuoraan nähden.

Kaula
Niskasta hieman kaartuva, keskipitkä, uroksilla voimakkaampi kuin nartuilla, ei
löysää kaulanahkaa. Pitkäkarvaisella muunnoksella muuta karvapeitettä
runsaampi kaulus on erittäin toivottava.

Runko
Tiivis ja hyvin kehittynyt.
Ylälinja: suora.
Säkä vain hieman erottuva.
Selkä on lyhyt ja kiinteä.
Lanne on voimakaslihaksinen.
Lantio leveä ja voimakas.
Rintakehä leveä ja syvä, hyvin kaareutuneet kylkiluut. Edestä
katsottuna tilava mutta ei liioiteltu, sivusta katsottuna ulottuu
kyynärpäiden tasolle. Ei tynnyrimäinen.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on selvästi kohoava. Vatsalinjan tulee
mieluiten olla kiinteä.
Häntä on korkealle kiinnittynyt, muodoltaan litteä, kohtalaisen pitkä;
tyvestään leveä ja vähitellen hännänpäätä kohti kapeneva. Hännän
asento on tärkeä rodunomainen erityispiirre: koiran liikkuessa häntä on
korkea-asentoisesti joko kaarella tai puoliympyränä hännänpään
osoittaessa lannetta kohti. Häntä ei saa koskaan olla takaraajojen
välissä tai kaarella ulottuen selkälinjan alapuolelle. Hännän karvoitus on
sopusoinnussa rungon karvoituksen kanssa. Pitkäkarvaisen
muunnoksen häntä muodostaa plyymin. Lepoasennossa häntä riippuu
hieman kaartuneena.

Eturaajat
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorassa linjassa
kyynärpäiden kanssa, sivulta katsottuna pystysuorat.
Lavat: Kuivat ja kohtuullisen lihaksikkaat.
Olkavarret: Lapa ja olkavarsi ovat hyvin kulmautuneet.
Kyynärpäät: Tiiviit ja rungonmyötäiset mahdollistaen vapaat liikkeet.
Kyynärvarret: Suorat, riittävän pitkät.
Välikämmenet: Hieman viistot, vahvat ja joustavat.
Etukäpälät: Hyvin pienet ja soikeat. Varpaat ovat selvästi erillään
toisistaan, mutta käpälät ovat kuitenkin tiiviit (ei jäniksen- eikä
kissankäpälät). Kynnet ovat erityisen kaarevat ja keskipitkät. Päkiät
ovat hyvin kehittyneet ja hyvin joustavat.
Kannukset eivät ole toivotut.

Takaraajat
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hyvin lihaksikkaat ja pitkäluiset,
pystysuorat ja yhdensuuntaiset. Lonkat, polvet ja kintereet ovat hyvin
kulmautuneet ja tasapainossa etukulmausten kanssa.
Välijalat: Matalat kintereet; hyvin kehittynyt akillesjänne. Takaa
katsottuna välijalat ovat pystysuorat ja kaukana toisistaan.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.

Liikkeet
Hyvä takaraajan työntövoima. Takaa katsottuna takaraajojen tulee liikkua
lähes yhdensuuntaisesti, niin että takakäpälä astuu etukäpälän jättämään
jälkeen.
Nopeuden lisääntyessä käpälät lähestyvät rungon keskiviivaa (yksijälkisyys).
Liikunta on aina vapaata, joustavaa ja vaivatonta. Liikkuessa koira on ryhdikäs
ja sen selkä on vakaa.

Nahka
Kauttaaltaan sileä ja joustava.

Karvapeite
Lyhytkarvainen: Karva on lyhyttä, kauttaaltaan rungonmyötäistä. Jos
koiralla on aluskarvaa, peitinkarva on hieman pitempää. Kurkussa ja
vatsassa karva saa olla niukempaa. Se on pitempää niskassa ja
hännässä, lyhyttä päässä ja korvissa. Karva on kiiltävää ja pehmeää.
Karvattomuus ei ole sallittua.
Pitkäkarvainen: Karvan tulee olla hienoa ja silkkistä, sileää tai hieman
laineikasta. Aluskarvan ei tule olla liian runsasta. Peitinkarva on selvästi
pitempää ja muodostaa hapsut korvissa, kaulassa, raajojen takaosassa,
käpälissä ja hännässä. Pitkä, laskeutuva karva ei ole sallittu.
Väri: Kaikki värit, värisävyt ja väriyhdistelmät paitsi marmoroitu
(merle) ovat sallittuja.

Koko ja paino
Chihuahuan koko määritellään ainoastaan painon mukaan. Ihannepaino on 1,5-
3 kg. Paino 0,5 - 1,5 kg:n välillä sallitaan. Alle 500 g:n tai yli 3 kg:n paino ovat
hylkääviä virheitä.

Virheet
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna
virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
hammaspuutokset
kaksinkertaiset hampaat (irtoamattomat maitohampaat)
teräväkärkiset korvat
lyhyt kaula
pitkä runko
notko tai köyry selkä
luisu lantio
kapea rinta, litteä rintakehä
väärin kiinnittynyt, lyhyt tai kierteinen häntä
lyhyet raajat
ulkonevat kyynärpäät
liian ahdas takaosa

Vakavat virheet
kapea kallo
syvällä sijaitsevat, pienet tai ulkonevat silmät
pitkä kuono
ylä- tai alapurenta
epävakaat polvet

Hylkäävät virheet
vihaisuus tai voimakas arkuus
kaurismainen yleisvaikutelma (epätyypillinen, ylijalo rakenne: siro pää,
pitkä kaula, hento runko, pitkät raajat)
avoin aukile kallossa
riippuvat tai lyhyet korvat
leukojen epämuodostumat
erittäin pitkä runko
hännättömyys
pitkäkarvaisella muunnoksella hyvin pitkä, hieno, laskeutuva karvapeite
lyhytkarvaisella muunnoksella karvattomat laikut
marmoroitu (merle) väri
alle 500 g:n tai yli 3 kg:n paino.
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

HUOM! Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin
laskeutuneina kivespussiin.

(Lähde: Suomen Chihuahua ry)
Menu
Takaisin